To nie w klatce zrodziła się idea latania

O nas

Firma Nec Technology

prowadzi własne prace technologiczne w zakresie nowych rozwiązań konstrukcyjnych, wykorzystywanych materiałów oraz technologii wytwarzania części i modułów do bezzałogowych statków powietrznych.

Prace te są wykonywane samodzielnie, gdzie w miarę możliwości i nakładów będących w zasobach firmy, opracowuje się i rozwija innowacyjne rozwiązania w zakresie systemów bsp. Celem prac jest rozwiązywanie problemów technologicznych, a także opracowanie rozwiązań dotyczących systemów bsp, które pomagają firmie świadczyć usługi na globalnym rynku.

Oferta

Systemy BSP

(ang. Unmanned Aerial Vehicle UAV), produkujemy i wdrażamy profesjonalne bezzałogowe statki powietrzne dla bezpieczeństwa, środowiska, energetyki, rolnictwa i geodezji

Stacja naziemna

łączy w sobie funkcje najważniejsze dla operatora: umożliwia sprawowanie naziemnej kontroli nad bsp

Software

tworzymy autorską aplikację do planowania oraz kontroli lotu, wraz z modułami dedykowanymi do konkretnych zadań. Ułatwiamy obsługę bsp początkującym

Szkolenia

dzielimy się wiedzą ekspercką: proponujemy szkolenia dla operatorów dronów (UAVO VLOS i BVLOS) oraz specjalistyczne szkolenia dla naszych klientów

Wsparcie techniczne

przeprowadzamy kompleksowe wdrożenie produktowe, zapewniamy szeroki zakres wsparcia technicznego, oraz obsługę serwisową podczas eksploatacji bsp

inne

dostosowując się do rynku stale poszerzamy zakres działalności

Usługi

Geodezja

przygotowanie map sytuacyjno-wysokościowych, map do celów projektowych, map ewidencyjnych

Górnictwo

pomiary trudno dostępnych terenów, monitoring terenów osuwiskowych i górniczych

Budownictwo

monitoring budowy dróg i lini kolejowych

Rolnictwo

ocena kondycji upraw

Leśnictwo

inwentaryzacja lasów, szacowanie skali zniszczeń po klęskach żywiołowych

Środowisko

ocena stanu powietrza, monitoring obszarów parków narodowych

Bezpieczeństwo

poszukiwania, koordynacja akcji ratowniczych

Energetyka

ocena stanu technicznego linii energetycznych

Kontakt

NecTechnology Sp. z o.o.
ul. Produkcyjna 98A
15-680 Białystok